Ангажиране на служители - Goodworky


Ангажиране на служители - Goodworky Вашите хора са основният двигател на успеха! Ние ще ви помогнем да създадете процеси и дейности, които да повишават лоялността на хората. Научнодоказано е, че компаниите, в които хората са по-щастливи и ангажирани имат до 13% по-висока печалба.
„В края на всеки ден активите на повечето компании излизат през вратата. Предизвикателството пред тези компании е да създадт среда, която ще насърчи активите им да желаят да се завърнат на следващата сутрин и да дадат най-доброто от себе си, докато работят." Лин Йейтс
Най-добрият сценарий за всяка компания е хората в нея да бъдат 100% ангажирани и да:
  • проявяват инициатива;
  • откриват нови възможности;
  • идентифицират проблемите и да предлагат решения;
  • улесняват процеса на вземане на решения.
Проучване на Gallup в 142 страни показва, че само 13% от служителите са ангажирани с работата си. За сравнение 24% от хората се определят като „активно неангажирани“, което означава, че са недоволни от работата си и тяхната производителност е ниска.
Ние ще ви помогнем да трансформирате и развивате бизнеса, като успешно ангажирате хората си чрез най-мощните за тях външни и вътрешни мотиватори.

Основни стъпки в работата по засилване на ангажираността:
  • Преразглеждане или изграждане на визия / мисия и фирмени ценности;
  • Създаване на стойност за служителите (EVP);
  • Изграждане на доверие и ефективна комуникация;
  • Организационна информираност - идентифициране и получаване на подкрепа от ключови хора, които влияят на другите;
  • Повишаване на външната и вътрешната мотивация с помощта на игрови техники и технологични решения.

Ще ви помогнем в създаването на „слънчев“ организационен климат, който ще мотивира хората да дават най-доброто от себе си в работата и да следват формулата: „аз печеля – ние печелим“.

Партньори