Дигиталнa комуникация


Дигиталнa комуникация Интернет напълно промени бизнес маркетинга, добавяйки нови комуникационни канали: Facebook, Twitter, LinkedIn, блогове и т.н. Без значение какво правите, вашето онлайн присъствие ще играе отсега нататък ключова роля в комуникацията и ангажираността на клиентите ви.

Ние ще ви помогнем да:
- Намерите правилните отговори на най-важните въпроси при изграждането на стратегия за дигитално присъствие:
o Кои са целевите клиенти?
o Какви са техните мотиви за покупка?
o Какъв е предпочитаният им начин за комуникация?
o Какво е тяхнато онлайн присъствие?
o Кои канали използват?
- Изберете правилните канали за бизнеса си и да се фокусирате в използването на най-ефективните за вас, вместо да сте навсякъде.
- Поддържате еднакъв имидж навсякъде, където разпространявате посланията си.
Изключително важно е фирмената ви идентичност да е еднаква навсякъде и по всяко време. И не само логото на фирмата, но и цветовете, шрифтовете, които използвате, както и фирмените послания, мисията, визията и организационните ценности, които споделяте.
- Създадете качествено медийно съдържание, което да изполозвате в различните канали. Всяко съдържание, което ще създадем за Вас: публикация в блог, кампания във Facebook, видео в YouTube и т.н. ще бъдат добре и разумно позиционирани.
- Уверите се, че съобщенията ви са последователни и свързани - всяка част от медийното съдържание ще бъде съобразена с целите на кампанията.
- Проследявате резултатите от кампанията и да сте уверени, че дигиталната реклама отговаря на целите ви.

Компаниите, които все още не използват масово интернет като канал за комуникация и реклама, трябва да обмислят да инвестират в това, не само защото интернет трафикът се удвоява всяка година, а защото само онлайн медиите, предлагат възможност за целенасочена реклама с обратна връзка. Добре е да предвидите, че онлайн комуникацията с клиентите предполага наличие на гъвкавост и възможност за 24-часов контакт и обслужване. Качеството на разпространяваната онлайн информация, както и предлаганото обслужване са ключови за спечелване доверието на клиентите.
Комуникацията в Интернет и социалните медии са ключови не само за рекламата, но и за изграждане на връзка с клиентите, получаването на обратна връзка от тях и спечелването на трайното им доверие.

Партньори