Ангажиране на клиенти


Ангажиране на клиенти Всеки бизнес трябва да има уникално конкурентно предимство, за да привлича клиенти.
Ще работим с вас, за да намерим заедно отговори на основните въпроси, които могат да стимулират бизнеса, увеличавайки клиентската база и изграждайки лоялност у клиентите:
• Какво е вашето конкурентно предимство и съответно вашето уникално предложение към клиентите;
• Каква добавена стойност предлагате на клиентите;
• Как да комуникирате на пазара своето уникално предложение, за да увеличите броя на клиентите си;
• Как да сте уверени, че ползите, които предлагате, ще създават лоялност у клиентите;
• Защо и кога да използвате социалните мрежи за комуникация към и с клиенти;
• Как да използвате технологични решения и да стимулирате изграждането лоялна общност от клиенти;
• Как посланията ви да достигат и да ангажират потенциални и настоящи клиенти.
Докато отговаряме на тези въпроси, ние ще улесним разработването на вашата политика за придобиване и задържане на клиенти и ще изградим успешна стратегия за ангажиране.
Добре е да знаете, че спечелването на нов клиент е 6 до 7 пъти по-скъпо, отколкото запазването на настоящ.
Ние можем да планираме и създаваме подходящи кампании на всеки етап от взаимоотношенията с клиента:
Реклама - Покупка - Използване – Задържане от конкуренцията – Лоялност към продукта - Спечелване обратно
Лоялните клиенти са най-добрите посланици на компанията в социалните медии, блоговете, форумите. Те рекламират и разпространяват ползите от продуктите и услугите ви, а това привлича нови клиенти и води до увеличение на приходите.

Партньори