Маркетингов план


Маркетингов план Ще започнем създаването на Маркетинг плана ви с анализ на пазара (базиран на теорията на Портър за 5-те пазарни сили), както и ще направим пазарна сегментация. Ще дефинираме Вашия маркетингов микс – продукт / услуга, цена, търговски канали и пазарна оферта и на тази основа ще създадем най-добрите комуникационни материали, ще изберем съответните канали за комуникация и продажби. Ще създадем и реализираме съответните кампании, които да доведат до постигане на целите и желания растеж в развитието Ви.

Основни етапи на работата:
  • Да определим основните бизнес цели, преди да започнем създаването на Маркетинг план;
  • Да направим оценка на потенциала на пазара и самата компания – какви са нейните силни, слаби страни, какви са възможностите и заплахите, които произтичат от външната среда;
  • Да определим елементите ма маркетинговия микс;
  • Да направим сегментация на клиентите;
  • Да определим уникалното ви пазарно предложение за всеки различен сегмент на целевия пазар;
  • Да оценим наличните ресурси на вашите маркетинг и търговски отдели да увеличат ефективността си и да увеличат стойността на компанията;
  • Да създадем детайлен план за действие, който включва очаквани приходи, разходи и време за изпълнение.

За да напишете добър Маркетинг план, трябва да разполагате с необходимите знания, ресурси и време.

Ние Ви предлагаме нашия богат професионален опит в областта на Маркетинга и продажбите. Резултатът от нашата съвместна дейност ще доведе до създаване на ясна и изпълнима маркетинг стратегия, целяща увеличаване на продажбите и реализиране на растеж за Вашата компания. Ще определим основните ви конкурентни предимства и ще формулираме уникалното ви пазарно предложение, с което да привлечете и ангажирате успешно клиенти, партньори и служители.

Партньори